PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

“Paade Mode” īsteno atklātu un pārredzamu datu politiku. Šeit jūs atradīsiet visu informāciju par to, kā “Paade Mode” izmanto un uzglabā jūsu iesniegtos datus.

Visus lietotāja iesniegtos personas datus kontrolē Latvijā bāzēts uzņēmums SIA “Paade Mode”.

SIA “Paade Mode”

LV50103481221
PVN LV50103481221

SIA “Paade Mode” uzņemas atbildību par visiem iesniegtajiem personas datiem saskaņā ar datu aizsardzības likumu.

Piekļuve jūsu datiem un datu uzglabāšana:

Jūsu dati drīkst tikt koplietoti “Paade Mode” ietvaros. Uzņēmums nekādā gadījumā nenodod, nepārdod jūsu datus vai nemainās ar tiem tirgvedības nolūkos ar trešajām personām ārpus “Paade Mode”. Mēs drīkstam pārsūtīt no jums savāktos personas datus trešo personu datu apstrādātājiem valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Ikviena šāda jūsu personas datu pārsūtīšana tiks veikta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un mēs apstrādāsim informāciju atbilstoši šim Privātuma politikas paziņojumam.

Visa jūsu sniegtā informācija tiek apkopota drošā veidā, izmantojot SSL protokolu, kas šifrē jūsu informāciju kodos, lai jūsu informācija pārsūtīšanas laikā internetā būtu drošībā.

Pirkums tiešsaistē un klientu apkalpošana:

“Paade Mode” izmantos jūsu personas datus, lai pārvaldītu jūsu tiešsaistes pirkumus “Paade Mode”, apstrādājot jūsu pasūtījumus, kas izveidoti mūsu tiešsaistes pakalpojumu izmantošanas rezultātā, lai nosūtītu jums paziņojumus par piegādes statusu vai gadījumā, ja radušās problēmas ar jūsu preču piegādi. “Paade Mode” glabā jūsu datus, kamēr esat aktīvs klients.
Jūsu personas dati tiks izmantoti, lai pārvaldītu jūsu maksājumus, izskatītu sūdzības un produktu garantijas jautājumus.

“Paade Mode” apstrādā kontaktinformāciju, tādu kā vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, maksājumu informāciju un maksājumu vēsturi, pasūtījuma informāciju. Ja jums ir “Paade Mode” konts, mēs apstrādāsim arī jūsu personas datus, kas iesniegti saistībā ar kontu – konta nosaukumu vai e-pastu.

Jūsu personas dati, kas tiek pārsūtīti trešajām personām, tiek izmantoti tikai piegādes un maksājumu pakalpojumu sniegšanai jums. Lielākajai daļai saņēmēju uzņēmumu būs neatkarīgas tiesības vai pienākums apstrādāt jūsu personas datus.

Tiešā tirgvedība:

“Paade Mode” izmantos jūsu personas datus, lai nosūtītu jums tirgvedības piedāvājumus, informācijas anketas un ielūgumus gan pa e-pastu, gan pa pastu.

Lai racionalizētu jūsu “Paade Mode” pieredzējumu, mēs sniegsim jums atbilstošu informāciju, ieteiksim produktus un nosūtīsim jums personalizētus piedāvājumus. Lai to darītu, “Paade Mode” drīkst apstrādāt jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un pasta indeksu.

Dati, kas tiek pārsūtīti trešajām personām, tiek izmantoti tikai, lai sniegtu jums iepriekš minēto pakalpojumu, tehniskajiem piegādātājiem fiziskās un digitālās tiešās tirgvedības izplatīšanai. “Paade Mode” nekādā gadījumā nenodod, nepārdod jūsu datus vai nemainās ar tiem tirgvedības nolūkos ar trešajām personām ārpus “Paade Mode”.

Jūsu personas datu apstrādi pamato jūsu piekrišana, kad jūs piekrītat tiešajai tirgvedībai. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei un iebilst pret tiešo tirgvedību, atsakoties no “Paade Mode” jaunumu vēstuļu abonēšanas vai sazinoties ar “Paade Mode” klientu apkalpošanas dienestu pa e-pastu [email protected]

“Paade Mode” paturēs jūsu datus tiešās tirgvedības vajadzībām, līdz jūs atsaucat savu piekrišanu.

“Paade Mode” konts:

“Paade Mode” izmantos jūsu personas datus, lai izveidotu un pārvaldītu jūsu personisko kontu, nodrošinot jums personalizētu un atbilstošu pieredzi vietnē www.paademode.com.

“Paade Mode” sniegs jums jūsu pasūtījumu vēsturi un informāciju par jūsu pasūtījumiem, kā arī iespēju veikt sava konta iestatījumus. Jums tiks nodrošināti vienkārši veidi, kā uzturēt precīzu un atjauninātu informāciju, piemēram, kontaktinformāciju un maksājumu informāciju.

Lai pārvaldītu jūsu konta informāciju, mēs apstrādāsim jūsu e-pasta adresi un paroli, ko iesniedzat, kad pierakstāties uz “Paade Mode” kontu.
Izveidojot kontu, mēs apstrādāsim šādu kategoriju personas datus, ja izvēlēsieties tos mums sniegt: kontaktinformācija, tāda kā vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts.
Pirkuma veikšanas gadījumā “Paade Mode” apstrādās šādas personas datu kategorijas: pasūtījumu vēsture, piegādes informācija, maksājumu vēsture.

Dati, kas tiek pārsūtīti trešajām personām, tiek izmantoti tikai, lai sniegtu jums iepriekš minētos pakalpojumus, lai optimizētu tīmekļa vietni mēs izmantojam tīmekļa vietņu aģentūras un lai novērtētu produktus – analīzes rīkus.

“Paade Mode” glabās jūsu datus, kamēr jums būs aktīvs konts.
Jums ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt sava konta darbību. Ja izvēlēsieties to darīt, jūsu konts vairs nepastāvēs, un jūs būsiet uzskatāms par neaktīvu. “Paade Mode” saglabās jūsu personas datus, ja būs kādas juridiskas prasības, bet pēc konta darbības pārtraukšanas jūsu dati tiks dzēsti.

Klientu apkalpošana:

“Paade Mode” izmantos jūsu personas datus, lai pārvaldītu jūsu pieprasījumus, izskatītu sūdzības un produktu garantijas un tehniskā atbalsta jautājumus, izmantojot e-pastu, tālruni un sociālos plašsaziņas līdzekļus.
Tiks apstrādāta kontaktinformācija, tāda kā vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, maksājumu informācija un maksājumu vēsture, pasūtījuma informācija, konta numurs, visa sarakste par šo jautājumu.

Dati, kas tiek pārsūtīti trešajām personām, tiek izmantoti tikai iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanai jums. “Paade Mode” saglabās jūsu datus, ja jums ir neatrisināts jautājums ar klientu apkalpošanas dienestu; ja veikts kāds pirkums, mēs saglabāsim jūsu personas datus saistībā ar jūsu darījumu grāmatvedības uzskaites noteikumu dēļ.

Apstrādes juridiskais pamatojums:

Par katru konkrēto no jums savākto personas datu apstrādi mēs jūs informēsim, vai personas datu sniegšana ir likumā noteikta vai nepieciešama, lai noslēgtu līgumu, un vai tas ir pienākums sniegt personas datus, kā arī par to, kādas ir iespējamās sekas, ja izvēlaties to nedarīt.

Klienta tiesības:

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par “Paade Mode” rīcībā esošajiem saviem personas datiem. Jūs varat sazināties ar “Paade Mode”, kas sniegs jums informāciju par jūsu personas datiem, izmantojot e-pastu.

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, tostarp tiesības uz nepilnīgu personas datu papildināšanu. Ja jums ir “Paade Mode” konts, savus personas datus varat rediģēt konta iestatījumos.

Jums ir tiesības jebkurā laikā dzēst visus “Paade Mode” apstrādātos personas datus, izņemot šādas situācijas: jums ir neatrisināts jautājums ar klientu apkalpošanas dienestu; jums ir atvērts pasūtījums, kas vēl nav nosūtīts vai ir daļēji nosūtīts; ja veikts kāds pirkums, mēs saglabāsim jūsu personas datus saistībā ar jūsu darījumu grāmatvedības uzskaites noteikumu dēļ.

Jūs varat atteikties no tiešās tirgvedības, izpildot tirgvedības e-pasta ziņojumos sniegtos norādījumus.
Jums ir tiesības pieprasīt, lai “Paade Mode” ierobežo jūsu personas datu apstrādi šādos apstākļos: ja apgalvojat, ka jūsu personas dati ir nepareizi, “Paade Mode” ir jāierobežo visa šādu datu apstrāde, kamēr tiek pārbaudīta personas datu pareizība.
“Paade Mode” izskatīs jūsu pieprasījumus saistībā ar jūsu iepriekš minētajām tiesībām. Visi pieprasījumi jānosūta uz [email protected]

Saziņas veidlapas:

Ja saziņā izmantojat mūsu saziņas veidlapu, “Paade Mode” apstrādās jūsu vārdu un e-pastu. “Paade Mode” saglabās iesniegtās saziņas veidlapas noteiktu laiku klientu apkalpošanas nolūkos, bet neizmantos ar to starpniecību iesniegto informāciju tirgvedības nolūkos.

Privātuma paziņojuma atjauninājumi:

“Paade Mode” var būt nepieciešams atjaunināt mūsu privātuma paziņojumu. Jaunākā versija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.paademode.com sadaļā Privātuma politika. “Paade Mode” par visām būtiskajām izmaiņām informēs privātuma paziņojumā.

Attīstība un pilnveide:

“Paade Mode” izmantos datus, lai novērtētu, attīstītu un pilnveidotu savus pakalpojumus, produktus un sistēmas visu savu klientu labā. Tas ietver analīzi, lai padarītu “Paade Mode” pakalpojumus lietotājam draudzīgākus, piemēram, modificētu lietotāja saskarni, lai vienkāršotu informācijas plūsmu vai izceltu funkcijas, ko klienti parasti izmanto, uzlabotu IT sistēmas, lai palielinātu apmeklētāju un klientu drošību, izmantojot “Paade Mode” pakalpojumus.

“Paade Mode” apstrādā konta iestatījumus, pirkumu/pasūtījumu vēsturi, piegādes informāciju, maksājumu vēsturi.

Dati, kas tiek pārsūtīti trešajām personām, tiek izmantoti tikai iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanai jums. Paade Mode varētu izmantot tīmekļa analīzes uzņēmumus, lai analizētu klientu uzvedību tiešsaistē vispārējā līmenī.

Jūsu personas datu apstrāde nolūkā attīstīt un pilnveidot mūsu pakalpojumus un produktus, pamatojas uz mūsu likumīgajām interesēm “Paade Mode” glabās jūsu datus, kamēr jums būs aktīvs “Paade Mode” konts. Pēc jūsu konta darbības pārtraukšanas jūsu dati tiks dzēsti.

Juridisko saistību izpilde:

“Paade Mode” izmanto jūsu personas datus, lai izpildītu likumos, tiesu rīkojumos un iestāžu lēmumos noteiktās saistības. Tas ietver jūsu personas datu, tādu kā pasūtījuma numurs, vārds, uzvārds, pasta adrese, darījuma summa, darījuma datums, izmantošanu, lai savāktu un pārbaudītu grāmatvedības datus, ievērojot grāmatvedības uzskaites noteikumus.

Jūsu dati tiks kopīgoti ar trešajām personām – grāmatvedības uzņēmumu. “Paade Mode” jūsu personas datus nodos IT uzņēmumiem, kas nodrošina grāmatvedības sistēmas risinājumus. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai “Paade Mode” izpildītu savas juridiskās saistības. Mēs saglabāsim jūsu datus saskaņā ar Latvijas grāmatvedības likumu.

Sīkfaili:

Sīkfaili ir teksta faili, kas tiek saglabāti un turpmāko apmeklējumu laikā tiek izgūti no jūsu datora vai mobilās ierīces. Ja izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs pieņemsim, ka jūs piekrītat šādu sīkfailu lietojumam.

Sīkfailu lietojums:

“Paade Mode” izmanto pastāvīgos sīkfailus, kas palīdz saglabāt lietotāja autentifikāciju pēc tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanas un atkārtotas atvēršanas.

“Paade Mode” izmanto pirmās un trešās puses sīkfailus, lai vāktu statistikas un lietotāju datus apkopotā un individuālā veidā analīzes rīkos mūsu vietnes optimizēšanas nolūkā.
Dažus trešo pušu sīkfailus iestata pakalpojumi, kas parādās mūsu lapās, bet nav “Paade Mode” kontrolē. Tos iestata sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēji, tādi kā Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Vimeo un Youtube, kas saistīti ar lietotāju iespējām kopīgot saturu šajā vietnē, kā norāda attiecīgā ikona.

Piekļuve personas datiem:

Dati, kas tiek pārsūtīti trešajām personām, tiek izmantoti tikai iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanai jums, analīzes rīks – lai vāktu statistikas datus mūsu vietnes optimizēšanai un atbilstoša materiāla piedāvāšanai jums.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:

“Paade Mode” saistīs jūsu sīkfailus ar jūsu personas datiem tikai tad, ja pieteiksieties savā “Paade Mode” kontā. Ja notikusi pieteikšanās kontā, juridiskais pamatojums ir mūsu likumīgās intereses.

Datu glabāšana:

“Paade Mode” nesaglabā jūsu personas datus Jūs varat viegli dzēst sīkfailus no sava datora vai mobilās ierīces, izmantojot pārlūkprogrammu. Norādījumus par to, kā rīkoties ar sīkfailiem un tos dzēst, lūdzu, skatiet savas pārlūkprogrammas sadaļā “Palīdzība”. Jūs varat izvēlēties atspējot sīkfailus vai saņemt paziņojumu katru reizi, kad datoram vai mobilajai ierīcei tiek nosūtīts jauns sīkfails. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izvēloties atspējot sīkfailus, jūs nevarēsiet izmantot visas www.paademode.com funkcijas.